Το Katastima NET έχοντας πραγματοποιήσει από το 2014 έως και σήμερα πάρα πολλές εγκαταστάσεις διαδραστικών πινάκων -projector  σε πάσης φύσεως κτίρια και αίθουσες , γνωρίζει πολύ καλά κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει την διαφορά και που σαν σκοπό έχει την πλήρη διευκόλυνση του ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσει τον διαδραστικό πίνακα.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση μιας συσκευής διαδραστικού πίνακα στο χώρο σου.

Αναλυτικά οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται είναι:

   - Εγκατάσταση/Τοποθέτηση διαδραστικού πίνακα σε τοίχο

   - Σύνδεση/Παραμετροποίηση διαδραστικού πίνακα σε laptop/υπολογιστή

   - Επίδειξη βασικών λειτουργιών διαδραστικού πίνακα

   - Έλεγχος σωστής λειτουργίας

Εάν χρειάζεται αφαίρεση ή επανατοποθέτηση παλαιού πίνακα το αναλαμβάνει η εταιρία μας κατόπιν συνεννόησης.
 
Όλες οι δουλειές μας γίνονται με μεγάλη προσοχή και με καναλάκια.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τις δουλειές μας που έχουμε κάνει όχι μόνο στο νομό Ροδόπης αλλά και σέ όλη τη Θράκη: